Kiểm tra đột xuất việc san ủi, xây dựng không phép trên đảo Hòn Tằm

Khu vực xây dựng không phép trên đảo Hòn Tằm, vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Khu vực xây dựng không phép trên đảo Hòn Tằm, vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Khu vực xây dựng không phép trên đảo Hòn Tằm, vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Lên top