Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai phạm của Khu LHTTQG Mỹ Đình

Khu LHTTQG Mỹ Đình bị nhiều doanh nghiệp tố sai phạm. Ảnh: Đ.H
Khu LHTTQG Mỹ Đình bị nhiều doanh nghiệp tố sai phạm. Ảnh: Đ.H
Khu LHTTQG Mỹ Đình bị nhiều doanh nghiệp tố sai phạm. Ảnh: Đ.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top