Kiểm điểm Chủ tịch quận Thủ Đức do nhiều sai sót trong quản lý đất đai

Một khu nhà xây dựng trái phép ở Thủ Đức. Ảnh: Phương Linh
Một khu nhà xây dựng trái phép ở Thủ Đức. Ảnh: Phương Linh
Một khu nhà xây dựng trái phép ở Thủ Đức. Ảnh: Phương Linh
Lên top