Kịch bản nào cho thị trường bất động sản Đà Nẵng trong tương lai?

Năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những thành phố hàng đầu của Châu Á. Ảnh: NSM
Năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những thành phố hàng đầu của Châu Á. Ảnh: NSM
Năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những thành phố hàng đầu của Châu Á. Ảnh: NSM
Lên top