Khu Y tế Kỹ thuật cao: Ai ký các quyết định điều chỉnh ưu ái chủ đầu tư?

TPHCM đã ký hàng loạt Quyết định điều chỉnh đáp ứng "nguyện vọng" của chủ đầu tư. Ảnh: Huân Cao
TPHCM đã ký hàng loạt Quyết định điều chỉnh đáp ứng "nguyện vọng" của chủ đầu tư. Ảnh: Huân Cao
TPHCM đã ký hàng loạt Quyết định điều chỉnh đáp ứng "nguyện vọng" của chủ đầu tư. Ảnh: Huân Cao
Lên top