Khu tập thể cũ gần 100 năm tuổi giữa trung tâm Thủ đô xuống cấp trầm trọng

Lên top