Khu tái định cư “tai tiếng” Nam Trung Yên bị cắt giảm số căn hộ, vốn đầu tư

Nhiều căn hộ ở khu tái định cư Nam Trung Yên trước đây từng bị báo chí phản ánh là chuyển giao trái phép.
Nhiều căn hộ ở khu tái định cư Nam Trung Yên trước đây từng bị báo chí phản ánh là chuyển giao trái phép.