Khu sinh thái "chui" trên đất rừng bị xử phạt rồi vẫn ồ ạt thi công

Dù đã bị xử phạt, đình chỉ nhưng Khu sinh thái "chui" này vẫn tiếp tục xây dựng thêm nhiều căn chòi mới. Ảnh: Trần Tuấn.
Dù đã bị xử phạt, đình chỉ nhưng Khu sinh thái "chui" này vẫn tiếp tục xây dựng thêm nhiều căn chòi mới. Ảnh: Trần Tuấn.
Dù đã bị xử phạt, đình chỉ nhưng Khu sinh thái "chui" này vẫn tiếp tục xây dựng thêm nhiều căn chòi mới. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top