QUY HOẠCH TREO 20 NĂM MẢ LẠNG:

Khu ổ chuột trên “đất vàng”

Các hẻm u tối, lụp xụp trong khu Mả Lạng. Ảnh: P.V
Các hẻm u tối, lụp xụp trong khu Mả Lạng. Ảnh: P.V
Các hẻm u tối, lụp xụp trong khu Mả Lạng. Ảnh: P.V
Lên top