Khu Nam Sài Gòn sẽ bừng sáng bởi 9 tòa tháp dân cư

9 tòa tháp dân cư làm bừng sáng khu Nam Sài Gòn. Ảnh: SS
9 tòa tháp dân cư làm bừng sáng khu Nam Sài Gòn. Ảnh: SS
9 tòa tháp dân cư làm bừng sáng khu Nam Sài Gòn. Ảnh: SS
Lên top