Khu đô thị Ngoại giao đoàn: Dân lại “xuống đường” phản đối chủ đầu tư

Lên top