Khu đô thị Anlac Green Symphony - dáng hình của đô thị “vị nhân sinh”

Từ đường nội khu đến đường dạo bộ cho cư dân cũng được Chủ đầu tư đặt tâm huyết, trau chuốt vô cùng tỉ mỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích thiết yếu. Ảnh AL.
Từ đường nội khu đến đường dạo bộ cho cư dân cũng được Chủ đầu tư đặt tâm huyết, trau chuốt vô cùng tỉ mỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích thiết yếu. Ảnh AL.
Từ đường nội khu đến đường dạo bộ cho cư dân cũng được Chủ đầu tư đặt tâm huyết, trau chuốt vô cùng tỉ mỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích thiết yếu. Ảnh AL.
Lên top