Không tự tháo dỡ sẽ cưỡng chế khu sinh thái “chui” trên đất rừng

Dù bị xử phạt, Khu sinh thái "chui" của ông Giáp vẫn tiếp tục xây dựng thêm hạng mục mới này. Ảnh: Trần Tuấn.
Dù bị xử phạt, Khu sinh thái "chui" của ông Giáp vẫn tiếp tục xây dựng thêm hạng mục mới này. Ảnh: Trần Tuấn.
Dù bị xử phạt, Khu sinh thái "chui" của ông Giáp vẫn tiếp tục xây dựng thêm hạng mục mới này. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top