Không nên thiết kế quá nhiều cửa sổ kính trong phòng ngủ