Không gian căn hộ 4,55 triệu USD được V (BTS) thanh toán bằng tiền mặt

Bên ngoài khu phức hợp cao cấp có căn hộ mà V (BTS) đang sở hữu. Ảnh: Xinhua.
Bên ngoài khu phức hợp cao cấp có căn hộ mà V (BTS) đang sở hữu. Ảnh: Xinhua.
Bên ngoài khu phức hợp cao cấp có căn hộ mà V (BTS) đang sở hữu. Ảnh: Xinhua.
Lên top