Không đổi sang sổ hồng có được mua bán, cho tặng nhà đất?

Lên top