Không đòi được nhà, người dân lấy chi nhánh Hoàng Quân làm "nhà ở"

Người dân mang đồ đạc lên Chi nhánh Công ty Hoàng Quân để ở vì chờ "dài cổ" vẫn không được bàn giao nhà đúng hạn. Ảnh: PV
Người dân mang đồ đạc lên Chi nhánh Công ty Hoàng Quân để ở vì chờ "dài cổ" vẫn không được bàn giao nhà đúng hạn. Ảnh: PV
Người dân mang đồ đạc lên Chi nhánh Công ty Hoàng Quân để ở vì chờ "dài cổ" vẫn không được bàn giao nhà đúng hạn. Ảnh: PV
Lên top