Không để người cho thuê nhà lách thuế, trốn trách nhiệm

Việc thu thuế người cho thuê nhà ở, văn phòng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 
Ảnh: Minh Ngọc
Việc thu thuế người cho thuê nhà ở, văn phòng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Minh Ngọc
Việc thu thuế người cho thuê nhà ở, văn phòng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Minh Ngọc
Lên top