Khối tài sản khủng của Mai Phương Thúy: Loạt căn hộ cao cấp, nhà hàng sang

Mai Phương Thúy là nàng hậu thành công cả nghệ thuật lẫn kinh doanh. Ảnh: NSCC
Mai Phương Thúy là nàng hậu thành công cả nghệ thuật lẫn kinh doanh. Ảnh: NSCC
Mai Phương Thúy là nàng hậu thành công cả nghệ thuật lẫn kinh doanh. Ảnh: NSCC
Lên top