Khởi công xây dựng dự án 20 triệu USD Saigon Silicon City Center

Hình ảnh Lễ khởi công. Ảnh: Bảo Chương
Hình ảnh Lễ khởi công. Ảnh: Bảo Chương