Khóc ròng vì mua phải đất... “hứa”

Dự án đất nền Phú Gia Nhà Bè.
Dự án đất nền Phú Gia Nhà Bè.