Khổ vì dự án nhà ở xã hội giao nhà trễ hẹn

Dự án nhà ở xã hội Tân Bình Apartment 5 năm vẫn chưa thể hoàn thiện. Ảnh: A. Quang
Dự án nhà ở xã hội Tân Bình Apartment 5 năm vẫn chưa thể hoàn thiện. Ảnh: A. Quang
Dự án nhà ở xã hội Tân Bình Apartment 5 năm vẫn chưa thể hoàn thiện. Ảnh: A. Quang
Lên top