Khó “trói” cá nhân mua nhà ở nước ngoài để lấy quốc tịch

Tiền USD và Hộ chiếu là một trong những thứ không thể thiếu khi mua nhà ở nước ngoài. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiền USD và Hộ chiếu là một trong những thứ không thể thiếu khi mua nhà ở nước ngoài. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiền USD và Hộ chiếu là một trong những thứ không thể thiếu khi mua nhà ở nước ngoài. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top