Khó khăn do dịch COVID-19 nhưng giá bán nhà không có xu hướng giảm

Lượng sản phẩm bất động sản giao dịch thành công trong quý II/2020 bình quân trên cả nước bằng khoảng 130-140% so với quý I/2020. Ảnh Cao Nguyên.
Lượng sản phẩm bất động sản giao dịch thành công trong quý II/2020 bình quân trên cả nước bằng khoảng 130-140% so với quý I/2020. Ảnh Cao Nguyên.
Lượng sản phẩm bất động sản giao dịch thành công trong quý II/2020 bình quân trên cả nước bằng khoảng 130-140% so với quý I/2020. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top