Khi nào có nhà ở thương mại diện tích trung bình, giá cả hợp lý?

Đẩy mạnh phát triển nhà ở thương mại diện tích trung bình, giá hợp lý. Ảnh Cao Nguyên.
Đẩy mạnh phát triển nhà ở thương mại diện tích trung bình, giá hợp lý. Ảnh Cao Nguyên.
Đẩy mạnh phát triển nhà ở thương mại diện tích trung bình, giá hợp lý. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top