Khi chủ đầu tư trây ỳ trả nợ hàng chục tỉ đồng cho nhà thầu