Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Chợ Đầm - Nha Trang

Lên top