Khánh Hòa: Vẫn tràn lan các trạm bêtông không phép

Trạm bêtông HDP hoạt động không phép ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa trước sự bất lực của cơ quan chức năng địa phương. Ảnh: Nhiệt Băng
Trạm bêtông HDP hoạt động không phép ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa trước sự bất lực của cơ quan chức năng địa phương. Ảnh: Nhiệt Băng
Trạm bêtông HDP hoạt động không phép ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa trước sự bất lực của cơ quan chức năng địa phương. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top