Khánh Hoà: Nhiều địa phương chưa báo cáo cấp giấy chứng nhận số nhà

Biển số nhà ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Biển số nhà ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Biển số nhà ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lưu Hoàng
Lên top