Khánh Hòa: Khu tái định cư gần 400 tỉ xây xong chỉ có... 3 hộ dân đến ở

Dự án Khu tái định cư Xóm Quán được triển khai xây dựng tại xã Ninh Thọ với diện tích 50ha. Ảnh: TC
Dự án Khu tái định cư Xóm Quán được triển khai xây dựng tại xã Ninh Thọ với diện tích 50ha. Ảnh: TC
Dự án Khu tái định cư Xóm Quán được triển khai xây dựng tại xã Ninh Thọ với diện tích 50ha. Ảnh: TC
Lên top