Khánh Hòa: Định đoạt “số phận” hàng chục dự án vi phạm

Phía bắc TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) có nhiều dự án đào lên rồi bỏ đó, không triển khai. Ảnh: Nhiệt Băng
Phía bắc TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) có nhiều dự án đào lên rồi bỏ đó, không triển khai. Ảnh: Nhiệt Băng
Phía bắc TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) có nhiều dự án đào lên rồi bỏ đó, không triển khai. Ảnh: Nhiệt Băng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top