Khánh Hòa cho kiểm tra dự án "nuốt" 353 ha rừng phòng hộ trên núi Cù Hin

Dự án Làng Hòa bình và sáng tạo Nha Trang chiếm hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ trên núi Cù Hin (vòng đỏ). Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Làng Hòa bình và sáng tạo Nha Trang chiếm hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ trên núi Cù Hin (vòng đỏ). Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Làng Hòa bình và sáng tạo Nha Trang chiếm hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ trên núi Cù Hin (vòng đỏ). Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top