Khánh Hòa: Cấp phép dự án tràn lan, đụng vào đâu là vi phạm đó

Khánh Hòa cấp phép nhiều dự án trên núi. Ảnh: PV
Khánh Hòa cấp phép nhiều dự án trên núi. Ảnh: PV
Khánh Hòa cấp phép nhiều dự án trên núi. Ảnh: PV
Lên top