Khám phá nội thất như khách sạn sang trong du thuyền triệu đô của Lý Nhã Kỳ

Chiếc du thuyền giá triệu đô của Lý Nhã Kỳ có nội thất sang chảnh. Ảnh: NSCC.
Chiếc du thuyền giá triệu đô của Lý Nhã Kỳ có nội thất sang chảnh. Ảnh: NSCC.
Chiếc du thuyền giá triệu đô của Lý Nhã Kỳ có nội thất sang chảnh. Ảnh: NSCC.
Lên top