Khám phá nhà hàng món Quảng độc đáo của Liên Bỉnh Phát

Nhà hàng món Quảng được thiết kế dân dã của Liên Bỉnh Phát. Ảnh: MCV, NSCC
Nhà hàng món Quảng được thiết kế dân dã của Liên Bỉnh Phát. Ảnh: MCV, NSCC
Nhà hàng món Quảng được thiết kế dân dã của Liên Bỉnh Phát. Ảnh: MCV, NSCC
Lên top