Khám phá khu vườn rộng 2.500m2 có vô số cây ăn trái của Việt Trinh

Việt Trinh có khu vườn rộng nhiều cây trái. Ảnh: NSCC
Việt Trinh có khu vườn rộng nhiều cây trái. Ảnh: NSCC
Việt Trinh có khu vườn rộng nhiều cây trái. Ảnh: NSCC
Lên top