Khám phá khu vườn 1.200m2 với nhiều cây trái của Vân Sơn tại Mỹ

Khu vườn rộng 1.200m2 của Vân Sơn ở Mỹ. Ảnh: NSCC
Khu vườn rộng 1.200m2 của Vân Sơn ở Mỹ. Ảnh: NSCC
Khu vườn rộng 1.200m2 của Vân Sơn ở Mỹ. Ảnh: NSCC
Lên top