TẬP ĐOÀN CEO:

Khai trương cùng lúc 2 dự án Sonasea Paris Villas và Sonasea Shopping

Tập đoàn CEO chính thức khai trương Sonasea Paris Villas và phố đi bộ Sonasea Shopping Center giai đoạn 2
Tập đoàn CEO chính thức khai trương Sonasea Paris Villas và phố đi bộ Sonasea Shopping Center giai đoạn 2
Tập đoàn CEO chính thức khai trương Sonasea Paris Villas và phố đi bộ Sonasea Shopping Center giai đoạn 2
Lên top