Khai thác đất trái phép ở Vĩnh Phúc: Chính quyền "bận", đất tặc lộng hành

Cán bộ Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo đi kiểm tra việc khai thác đất trái phép sau khi được PV Báo Lao Động cung cấp thông tin.
Cán bộ Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo đi kiểm tra việc khai thác đất trái phép sau khi được PV Báo Lao Động cung cấp thông tin.
Cán bộ Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo đi kiểm tra việc khai thác đất trái phép sau khi được PV Báo Lao Động cung cấp thông tin.
Lên top