Khách sạn chuyển sang bán phở, làm nhà trẻ... để "sống qua" dịch bệnh

Một khách sạn gần khu phố Tây chuyển sang bán phở để có doanh thu. Ảnh: Huân Cao
Một khách sạn gần khu phố Tây chuyển sang bán phở để có doanh thu. Ảnh: Huân Cao
Một khách sạn gần khu phố Tây chuyển sang bán phở để có doanh thu. Ảnh: Huân Cao
Lên top