Khách hàng "tố" chủ đầu tư gian dối: Cần bổ sung chế tài, xử lý nghiêm khắc

Lên top