Kết nối sân bay Long Thành: Sức bật từ những công trình giao thông

Giao thông trên quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Giao thông trên quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Giao thông trên quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Lên top