Kết luận sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm: Bao giờ trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân?

Người dân Thủ Thiêm mong chờ việc trả lại quyền lợi chính đáng của mình sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về các sai phạm trong việc thu hồi đất ở khu đô thị này.
Người dân Thủ Thiêm mong chờ việc trả lại quyền lợi chính đáng của mình sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về các sai phạm trong việc thu hồi đất ở khu đô thị này.
Người dân Thủ Thiêm mong chờ việc trả lại quyền lợi chính đáng của mình sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về các sai phạm trong việc thu hồi đất ở khu đô thị này.
Lên top