Intercontinental Residences HaLong Bay: Điểm vượt trội lần đầu xuất hiện

Vịnh Hạ Long xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo toàn cầu năm 2019 của hãng thời trang Louis Vuitton (video: https://www.youtube.com/watch?v=inarhG1jgso)
Vịnh Hạ Long xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo toàn cầu năm 2019 của hãng thời trang Louis Vuitton (video: https://www.youtube.com/watch?v=inarhG1jgso)
Vịnh Hạ Long xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo toàn cầu năm 2019 của hãng thời trang Louis Vuitton (video: https://www.youtube.com/watch?v=inarhG1jgso)
Lên top