Ì ạch cải tạo chung cư cũ vì rào cản thủ tục

Vẫn  còn quá nhiều rào cản thủ tục trong việc cải tạo chung cư  cũ. Ảnh: Gia Miêu
Vẫn còn quá nhiều rào cản thủ tục trong việc cải tạo chung cư cũ. Ảnh: Gia Miêu
Vẫn còn quá nhiều rào cản thủ tục trong việc cải tạo chung cư cũ. Ảnh: Gia Miêu
Lên top