HoREA kiến nghị chưa nên siết thị trường trái phiếu bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản đang mong muốn chưa muốn siết quy định phát hành trái phiếu ở thời điểm này
Doanh nghiệp bất động sản đang mong muốn chưa muốn siết quy định phát hành trái phiếu ở thời điểm này
Doanh nghiệp bất động sản đang mong muốn chưa muốn siết quy định phát hành trái phiếu ở thời điểm này
Lên top