Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

HOREA đề xuất giải pháp đối phó với dự báo “năm 2025, TPHCM ngập hơn 100 ngày/năm”