Hợp đồng nhà đất viết tay có hiệu lực pháp lý khi nào?

Lên top