Hong Kong sắp có đảo nhân tạo sau mở rộng 1000 ha đất

Lên top