Hơn 6.900 tỉ đồng xây dựng Tổ hợp cảng biển và KCN tại Quảng Ninh

Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án